Aluminum (Al) Al1(cr)
 
Enthalpy Reference Temperature = Tr = 298.15 K Standard State Pressure = p° = 0.1 MPa
  J·K-1 mol-1 kJ·mol-1  
T/K Cp° S° -[G°-H°(Tr)]/T H-H°(Tr) fH° fG° log Kf
0 0. 0. INFINITE -4.539 0. 0. 0.
100 12.997 6.987 47.543 -4.056 0. 0. 0.
200 21.338 19.144 30.413 -2.254 0. 0. 0.
250 23.084 24.108 28.668 -1.140 0. 0. 0.
 
298.15 24.209 28.275 28.275 0. 0. 0. 0.
 
300 24.247 28.425 28.276 0.045 0. 0. 0.
350 25.113 32.231 28.574 1.280 0. 0. 0.
400 25.784 35.630 29.248 2.553 0. 0. 0.
450 26.335 38.699 30.130 3.856 0. 0. 0.
500 26.842 41.501 31.129 5.186 0. 0. 0.
 
600 27.886 46.485 33.283 7.921 0. 0. 0.
700 29.100 50.872 35.488 10.769 0. 0. 0.
800 30.562 54.850 37.663 13.749 0. 0. 0.
900 32.308 58.548 39.780 16.890 0. 0. 0.
 
933.450 32.959 59.738 40.474 17.982 CRYSTAL <--> LIQUID
 
1000 34.358 62.055 41.834 20.221 10.585 0.760 0.040
 
1100 36.722 65.438 43.827 23.772 -10.209 1.878 -0.089
1200 39.408 68.746 45.766 27.576 -9.580 2.951 -0.128
PREVIOUS: June 1979 CURRENT: June 1983
 
Aluminum (Al) Al1(cr)

Download table in tab-delimited text format.